Máte zájem? Zavoláme vám zpět.

Odesílám...
Došlo k chybě při odesílání.
Zkuste později nebo nás kontaktujte e-mailem.

Ozón škodí a to i v malém množství, aneb jak vlny veder zhoršují kvalitu ovzduší

Každý rok extrémní vlny veder po celém světě způsobují úmrtnosti a nárůst počtu hospitalizací v důsledku kardiovaskulárních a respiračních onemocnění, stavů tepelného stresu, jako je úpal, a další nemoci související s horkem. Teplo působí jako chemický katalyzátor a přeměňuje stávající prvky ve vzduchu na ozón a další škodlivé vedlejší produkty. Co je ozón? Většině lidí se při zmínce o ozónu vybaví ozónová vrstva, známá také jako stratosférický ozón. Přirozeně se vyskytuje v horní atmosféře Země a chrání nás před ultrafialovými paprsky slunce tím, že je pohlcuje. Stratosférický ozón tvoří 90 % zemského ozónu. Škodlivý ozón je přízemní nebo troposférický ozón. Je to chemická znečišťující látka, která vzniká reakcí mezi slunečním zářením, dvěma skupinami částic znečišťujících ovzduší: oxidy dusíku a těkavými organickými sloučeninami (VOC). Přízemní ozón je hlavní složkou smogu. Vlny veder a stoupající hladiny ozónu tedy jdou ruku v ruce.

Detail

Zdroje složek ozónu:
motorová vozidla
elektrárny
biologický rozpad
pálení dřeva
průmyslové emise
chemické závody
rafinerie
čisticí a dezinfekční prostředky
barvy, odstraňovače nátěrů, laky a povrchové úpravy
tabákový kouř
Zdravotní dopady ozonu
Ozón dráždí plíce. Při vdechování může přízemní ozon způsobit krátkodobé i dlouhodobé poškození zdraví. Lidé, kteří jsou nejzranitelnější vůči nebezpečným účinkům ozónu, jsou děti, starší dospělí, astmatici, lidé s plicními chorobami a lidé, kteří pracují nebo cvičí venku.
Mezi krátkodobé příznaky patří:
dušnost
bolest při hlubokém nádechu
podráždění plic a krku
sípání a kašel
Dlouhodobé účinky expozice ozónu mohou zahrnovat:
zvýšené astmatické záchvaty
sníženou funkci plic
zhoršení příznaků chronických respiračních onemocnění
kardiovaskulární onemocnění
Co dělá ozón s vašimi plícemi?
Ozón akutně poškozuje tkáň lemující vaše plíce. Chronická expozice ozónu je spojována s předčasným úmrtím na respirační onemocnění.
Vysoké úrovně expozice ozónu byly spojeny se špatnými výsledky, včetně úmrtnosti a zvýšených návštěv nemocnic, u pacientů se dvěma respiračními onemocněními: chronickou obstrukční plicní nemocí a intersticiální plicní fibrózou.
Děti s astmatem, které žijí v oblastech s vysokou koncentrací ozónu, mají větší riziko hospitalizace v důsledku astmatických epizod než děti, které žijí v oblastech s nižšími koncentracemi.
A u novorozenců, jejichž matky byly během těhotenství vystaveny vysoké hladině ozónu, bylo zjištěno, že mají sníženou funkci plic.
Co způsobuje ozón vašemu srdci?
Studie od American Heart Association podrobně popisuje souvislost mezi ozónem a srdečními infarkty.
Podle výzkumu způsobuje expozice ozónu fyziologické změny, které jsou spojeny se srdečními infarkty. Tyto změny zahrnují:
zvýšený zánět
snížení látek srážejících krev
měřitelná změna srdečního rytmu
Vědci pozorovali tyto změny u mladých a zdravých dospělých již po dvou hodinách expozice. Výsledky expozice ozónu nebyly trvalé; většina účinků zmizela po 24 hodinách.
 „Tato studie poskytuje věrohodné vysvětlení pro souvislost mezi akutní expozicí ozónu a smrtí,“ řekl Robert B. Devlin, Ph.D., hlavní autor studie a vedoucí vědec z Agentury pro ochranu životního prostředí USA.
American Heart Association také poznamenala, že částice ve vzduchu byly spojeny se smrtí u starších lidí s kardiovaskulárním onemocněním. Výzkumníci uvedli, že ozón a znečištění ovzduší částicemi mohou způsobovat úmrtí podobnými mechanismy.
Statistický model vytvořený nedávno předpokládá, že letní vlny veder do roku 2050 porostou stejně jako počet dní s nezdravou úrovní ozónu.

Galerie