Máte zájem? Zavoláme vám zpět.

Odesílám...
Došlo k chybě při odesílání.
Zkuste později nebo nás kontaktujte e-mailem.

Klinická studie: Vliv výkonných čističek vzduchu u astmatických dětí citlivých na pet alergeny.

V klinické studii, kterou provedla německá klinika "Klinik fuer Paediatrie", odd. Pneumologie und Immunologie v Berlíně, bylo prokázáno, že využívání čističek vzduchu IQAir a jejich HyperHEPA systémů filtrace mohou zastavit zhoršování alergických příznaků, zároveň také může vést k jejich snížení. Co je obzvláště důležité, IQAir čističky vzduchu dosahují tohoto výsledku bez krátkodobých i dlouhodobých vedlejších účinků, které jsou často pozorovány u léků na alergie. Tato klinická studie podporuje také výsledky testovací agentury nezávislého německého spotřebitele Stiftung Warentest, které doporučilo IQAir jako nejlepší čističku vzduchu pro respirační alergie.

Detail

Název studie:
Klinické účinky vysoce výkonných čističek vzduchu a protialergenních matrací v domech u astmatických dětí a dospívajících citlivých na alergeny koček nebo psů.
Zpráva německé studie alergenů v interiérech jako opatření terciární prevence.

Všeobecné informace
Expozice a citlivost na alergeny domácích zvířat je spojena s alergickým astmatem v dětství. Vyvarování se domácích alergenů u těchto pacientů je první linií léčby vedle farmakoterapie. Zatímco primární prevence se rozumí zabránění rozvoje přecitlivělosti a alergického onemocnění, sekundární prevencí se rozumí vývoj alergického onemocnění dýchacích cest, pokud již došlo k podráždění. Terciární prevence znamená zamezení zhoršení probíhajícího alergického onemocnění a zamezení chronizace stavu a zhoršení zánětlivého procesu.
Nejdůležitějšími zdroji vnitřních domácích alergenů jsou alergeny psů a koček. Velké procento pet alergenů - alergenů domácích zvířat zůstávají  ve vzduchu vzhledem k jejich malé velikosti, jednoduché čistící postupy jako je utírání, vysávání podlah a povrchů postelí a nábytku nestačí účinně snížit expozici alergenů u pacientů doma. Běžné čističky vzduchu nejsou ku prospěchu těchto pacientů. Výsledky se objevily pouze u vysoce účinných certifikovaných systémů HEPA filtrů.
Aby bylo možné zhodnotit klinický účinek IQAir čističky vzduchu (INCEN AG, Švýcarsko) byla provedena studie vyšetřující bronchiální hypervnímavost (BHR) u 31 dětských astmatiků během 1 roku.
Metody:
V kontrolované studii bylo zahrnuto 35 dětí s astmatem (ve věku 6-17 let) se senzibilizací na alergeny koček a/nebo psů, pro studii účinků HEPA čističek vzduchu (IQAir, INCEN AG, Goldach, Švýcarsko), umístěné v obývacích pokojích a v ložnicích spolu s protialergeními matracemi se speciálními potahy (Dr. Beckmann, Německo) ve srovnní s placebo filtry a matracemi. 31 pacientů dokončilo šetření, 60% rodin si ponechalo domácí mazlíčky. Všechny domy ukázaly velkou expozici alergenů (Fel d1 z kočky, nebo Can f1 od psa) vyšší než 500 ng / g z prachu koberce.
U všech pacientů bylo zjištěno počáteční FEV1 nad 60%. V den 0, po 6 a 12 měsících byly provedeny plicní funkční testy a testy za studena, bylo zjištěno sérum ECP (eozinofilní kationický protein) a specifické sérum IgE inhalačních alergenů (bříza, trávy, pyl, domácí prach roztoče Dermatophagoides pteronyssinus, kočka, pes, Cladosporium herbarum, pelyněk) a odebrány vzorky prachu z matrací a koberce. Hlavní pet alergeny (Fel d1 a Can f1) byly měřeny ve filtrech a v sypkých vzorcích prachu. Klinické příznaky výsledky byly sledovány při každé návštěvě, spotřeba léků byla zaznamenána měsíčně.
Výsledky:
Po 6 až 12 měsíců, v aktivní skupině se objevil trend poklesu symptonů ucpaného nosu a nočních symptomů (kašel a dušnost) (p menší než 0,05 ).
V aktivní skupině s čističkami vzduchu s HEPA filtry, FEV1 klesala v průběhu sledovaného období, což znamená, že klesala bronchiální hypercitlivost v důsledku snížení alergenů u pacientů doma. Ve skupině s čističkami vzduchu s placebo filtrem došlo k mírnému, ale nevýznamného zvýšení bronchiální hypercitlivosti v průběhu sledovaného období. Obložení matracemi nedosáhlo žádného dodatečného přínosu pro pacienty.
Zatímco u placebo filtrů levných čističek vzduchu nebylo zjištěno zadržení alergenů, u aktivních filtrů čističek vzduchu bylo zjištěno, že obsahují velmi vysoké koncentrace Fel d1 a Can f1. U aktivních funkčních HEPA filtrů je zřejmé, že jsou schopny odstranit ze vzduchu velké množství alergenů domácích mazlíčků.
Závěr:
IQAir čističky vzduchu s HEPA filtry jsou schopny zadržet značné množství vzdušných alergenů domácích zvířat - psů a/nebo koček. Pacienti s aktivními čističkami vzduchu vykázali mírné snížení BHR po 6 a 12 měsících, zatímco kontrolní skupina vykazovala mírný nárůst BHR. IQAir čističky vzduchu mohou být užitečným protialergením opatřením u citlivých astmatických pacientů.
 

Galerie