Máte zájem? Zavoláme vám zpět.

Odesílám...
Došlo k chybě při odesílání.
Zkuste později nebo nás kontaktujte e-mailem.

Čistička vzduchu – při výběru dejte pozor na generátory ozónu.

Často se uvádí, že v určitých koncentracích je ozón schopen zabít mikroorganismy a odstranit některé pachy. Zatímco mnoho výrobců stále prodávají generátory ozónu na trhu jako čističky vzduchu pro domácí použití, přední světové zdravotnické organizace (např. EPA- Environmental Protection Agency, Health Canada) varují před použitím ozónu pro účely čištění vzduchu, protože generátory ozónu mohou být škodlivé pro lidské zdraví, i když produkují pouze malé (údajně "bezpečné") koncentrace ozónu. Bylo prokázáno, nezávislým výzkumem, že použití ozónu na bezpečných úrovních je neúčinné pro účely čištění vzduchu. Zde je shrnutí faktů:

Detail

Ozón neodstraňuje částice. Aby bylo možné zabíjet mikroorganismy, musí být úrovně ozónu být tak vysoké, že pak budou také škodlivé pro lidské zdraví. Naopak, na nízkých úrovních, které by byly neškodné pro člověka, generátory ozónu nefungují tak, jak by měly.
Neexistuje žádný nezávislý důkaz, že ozón generovaný čističkami vzduchu zabije všechny mikroorganismy ve vzduchu, který proudí přes čističky vzduchu, ani mikroorganismy, které mohou být zachyceny uvnitř čističky vzduchu.
 
Zde jsou citace, které shrnují problematiku týkající se generátorů ozónu:
 
EPA (Environmental Protection Agency)
Ať už ve své čisté formě nebo ve směsi s jinými chemickými látkami, ozón může být zdraví škodlivý. Při vdechnutí může poškodit plíce. Relativně malé množství ozónu může způsobit bolest na hrudi, kašel, dušnost a dráždění v krku. Může také zhoršit chronické onemocnění dýchacích cest, jako je astma, a také ohrozit schopnost těla v boji proti respiračním infekcím.
 
Některé studie ukazují, že koncentrace ozónu vyrobené generátory ozónu mohou překročit hygienické normy, i když se následují pokyny výrobce. Na koncentraci ozónu má vliv mnoho faktorů, včetně množství ozónu produkovaného přístroji, velikost vnitřního prostoru, množství materiálu v místnosti, s níž ozón reaguje, venkovní koncentrace ozónu, a intenzita větrání. Tyto faktory způsobují, že je obtížné kontrolovat koncentrace ozónu za všech okolností.
 
Dostupné vědecké důkazy ukazují, že v koncentracích, které nepřesahují hygienické normy, ozón je obecně neúčinný v rámci kontroly znečištění vnitřního ovzduší. Koncentrace ozónu by musely výrazně překročit hygienické normy, aby byly účinné při odstranění většiny znečišťujících látek v ovzduší. V procesu reakce s chemickými látkami v interiéru, může ozón produkovat další chemikálie, které samy o sobě mohou být dráždivé nebo žíravé.
 
Doporučení: veřejnosti je doporučeno používat osvědčené metody kontroly znečištění vnitřního ovzduší, tj. odstranění nebo kontrolu znečišťujících zdrojů, zvýšení venkovního větrání a osvědčené metody čištění vzduchu, které částice odstraňují.
 
Kalifornie, Útvar vnitřního prostředí:
 
Ozón byl uznán jako dráždivá látka pro plíce a zdravotní riziko již léta. Ale s nejnovější vědeckou studií, která prokazuje, jak špatně může ovlivnit zdraví osob, stát Kalifornie učinil bezprecedentní krok: zákaz používání čističek vzduchu emitujících ozón.
 
Navzdory tvrzení od výrobců, že ozón může snížit hladinu látek znečišťujících ovzduší v interiérech a snižuje zápach, ve skutečnosti reaguje s různými chemikáliemi a vytváří ultra-jemné částice a formaldehydy, dráždí nosní dírky a zhoršují čich, čímž maskují zápach, spíše než jej odstraňují.
Nekupujte čističky vzduchu, které generují ozón, i kdyby to byly hodnoty minimální. V kombinaci s venkovním ozónem a špatnou ventilací se hladiny ozónu v interiérech mohou zvýšit 5krát až 10krát. Ozónové čističky vzduchu nejenže neumí odstranit ultra-jemné částice ze vzduchu (kterých je nejvíce a nejvíce škodí), nýbrž ozónové reakce přidávají do vzduchu další částice, což například u dětí způsobuje srdeční onemocnění a dokonce zpomaluje vývoj plic. Čističky vzduchu, které produkují ozón, byť i v minimálních hladinách jsou zvláště nebezpečné pro děti, osoby s astmatem, nebo pro zvířata.

Galerie